Työn tilaajat

LÖYDÄ AMMATTITAITOISET TEKIJÄT

Sijaispalvelun käyttöönotto

1. Palvelusopimus

Sopimuksessa ja sen liitteissä määritellään toteutettavat palvelut:

  • sijaispalvelut
  • rekrytointipalvelut
  • muut: varahenkilöstön koordinointi, kapasiteettiresurssit jne.
  • toimialat
  • työyksiköt
  • yhteyshenkilöt
  • hinnoittelu
  • käyttöönoton aikataulu

 

2. Tiedotus ja infot työn tilaajille

Seuturekry tiedottaa työyksiköiden esimiehille ja henkilökunnalle. Työyksiköiden perustiedot tallennetaan ja henkilökunnalle tiedotetaan käytännöistä. Työn tilaajat perehdytetään järjestelmän käyttöön ja työtilausten hallinnointiin.

 

3. Rekrytointi-info työntekijöille

Rekrytointitapahtumassa tiedotetaan sopimuksesta yksiköiden nykyisille sijaisille ja rekrytoidaan aktiivisesti uusia sijaisia.

 

4. Markkinointi

Viestitään eri medioissa, tehdään yhteistyötä alan oppilaitosten kanssa ja osallistutaan eri rekrytointitapahtumiin työvoiman varmistamiseksi.

 

5. Hallinto

Työn tilaajat saavat omat kirjautumistunnukset Seuturekryn järjestelmään työtilauksia, työtuntien seurantaa ja hyväksyntää varten. Kirjautumistunnuksia voidaan antaa myös rajatuilla käyttöoikeuksilla.

 

6. Ylläpito

Yhteistyötä hoidetaan palvelusopimuksen mukaisesti. Tarvittaessa tehdään lisärekrytointeja. Asiakkaan kanssa tehdään palveluarviointeja säännöllisesti.

Seuturekry Oy

Sibeliuksenkatu 1 A 8, 2. krs
13100 Hämeenlinna