Työn tilaajat

LÖYDÄ AMMATTITAITOISET TEKIJÄT

Sijaisen perehdytys

Seuturekry vastaa työnantajana sijaisten perehdyttämisestä työsuhteeseen, palkanmaksusta ja työsuhde-eduista.

Työyksikön edustaja perehdyttää asiakasorganisaation ja työyksikön työn tekemiseen, toimintatapoihin ja laatuvaatimuksiin liittyvissä asioissa.Yksikön esimies toimii tässä tapauksessa vastuussa niin työnjohto-, valvonta- kuin työturvallisuusasioissa.

Sijaisuudet ovat useille sijaiselle jopa elämäntapakysymys. He voivat päättää itse, missä ja milloin työskentelevät. Kun työyksikössä on saatu huolellinen perehdytys ja työntekijälle jäänyt hyviä kokemuksia, sinne halutaan töihin aina uudelleen.

Seuturekry Oy

Sibeliuksenkatu 1 A 8, 2. krs
13100 Hämeenlinna