Tartuntatautilaki

Sosiaali- ja terveydenhuollon henkilöstön rokotukset ovat osa työ- ja potilasturvallisuutta. 1.3.2017 voimaan tullut uusi tartuntatautilaki (1227/2016) tehostaa henkilökunnan rokotuksia potilaiden suojaksi. Se sisältää velvoitteita työntekijän ja työharjoittelussa olevan opiskelijan rokotussuojasta (§ 48). Pykälää 48 sovelletaan 1.3.2018 alkaen, pykälässä säädetään työntekijöiden ja opiskelijoiden rokotuksista.

Säädös velvoittaa, että työnantajan on arvioitava, minkälaisen rokotesuojan henkilöstö tarvitsee sosiaali- ja terveydenhuollon toimipisteissä, potilaiden suojaamiseksi. Lain soveltamisalan piiriin kuuluvat julkiset ja yksityiset toimintayksiköt, joiden tiloissa hoidetaan asiakkaita tai potilaita, jotka ovat alttiita tartuntatautien vakaville seuraamuksille, lääketieteellisesti arvioituina. Työntekijällä ja työharjoittelussa olevalla opiskelijalla on oltava joko rokotuksen tai sairastetun taudin antama suoja tuhkarokkoa ja vesirokkoa vastaan. Lisäksi edellytetään, että heillä on rokotussuoja myös influenssaa vastaan ja imeväisikäisiä hoitavilla hinkuyskää vastaan.

 • Influenssarokotus annetaan potilaiden tai asiakkaiden välittömään hoitoon tai huoltoon liittyvälle sosiaali- ja terveydenhuollon henkilöstölle sekä lääkehuollon henkilöstölle. Influenssarokote tulee ottaa vuosittain.
 • B-hepatiittirokotuksia annetaan seuraaville työntekijöille, joilla on työssään suurentunut tartuntariski: päivystävät sairaanhoitajat, laboratorion työntekijät, suun terveydenhuollon työntekijät. B-hepatiittirokotuksia annetaan niiden yksiköiden työntekijöille, joissa on pistotapaturman tai muun verialtistumisen vuoksi vaara saada hepatiitti B -tartunta
 • Kaikilla tulisi olla suoja tuhkarokkoa, vihurirokkoa ja sikotautia vastaan joko sairastettujen tautien tai kahden MPR-rokote annoksen turvin
 • Vesirokko; Rokotetaan terveydenhuollon työntekijät jotka eivät tiedä sairastaneensa vesirokkoa.
 • Hinkuyskä; Rokotusta suositellaan alle 1v hoitavalle terveydenhuollon henkilökunnalle
 • Tuberkuloosiselvitys on annettava ennen palvelussuhteen alkamista tai silloin, kun työssä olon aikana ilmenee perusteltu syy epäillä, että henkilö sairastaa hengityselinten tuberkuloosia. Perusteltuna syynä voidaan pitää pitkäaikaista tai toistuvaa oleskelua maassa, jossa tuberkuloosi on yleistä tai muu erityinen altistuminen tuberkuloosille.

tsekkauslista sinulle - tarkista nopeasti rokotussuojasi

Voit tarkistaa oman rokotesuojasi ajantasaisuuden ja lähettää siitä tiedon meille. Käy läpi itsearviointilomake TÄÄLLÄ. Sinun ei tarvitse palauttaa lomaketta.

Mikäli suojasi on kunnossa, toimi seuraavasti:

 • Lähetä tieto soveltuvuudesta alla olevalla lomakkeella
 • Kirjaudu järjestelmään ja kirjaa soveltuvuus kohtaan "luvat ja taidot"
 Kyllä

UKK - Usein kysytyt kysymykset

Mistä rokotteen saa, paljonko se maksaa ja kuka rokotteen kustantaa?

 • Kansalliseen rokotusohjelmaan kuuluvat rokotteet (tuhkarokko-, sikotauti- ja vihurirokkorokote eli MPR, influenssa-, hinkuyskä-, kurkkumätä-, jäykkäkouristus- ja polirokote) ovat aikuisille maksuttomia ja ne annetaan omalla terveysasemalla.
 • Kansallisen rokotusohjelman vesirokkorokotteita saa käyttää myös tartuntatautilain 48 pykälän mukaisiin vesirokkorokotuksiin eli on myös ilmainen sosiaali- ja terveysalan henkilöstölle.
 • Voi osallistua ryhmärokotuksiin.

Millä perusteella Seuturekry kustantaa rokotteeni?

 • Työnantaja kustantaa työntekijöilleen ne rokotukset, joilla työntekijää suojataan työstä johtuvilta vaaroilta. Kansaneläkelaitos maksaa työnantajalle sairausvakuutuslain nojalla korvausta tarpeellisista ja kohtuullisista työterveyshuollon kustannuksista. Näihin kustannuksiin kuuluvat muun muassa rokotukset, jotka työterveyshuolto arvioi tarpeellisiksi työperäisen altistuksen tai työmatkaan liittyvän riskin takia.
 • Seuturekry kustantaa rokotteen niille työntekijöille, jotka eivät ole välittömässä kontaktissa potilaisiin, mutta yksikkö vaatii myös heiltä rokotuksen.

Olen opiskelija, mistä saan rokotukset?

 • Opiskelijaterveydenhuolto vastaa opiskelijan rokotuksista 

Mitä jos en ota rokotetta, tarjotaanko minulle korvaavaa työtä?

 • Jos työntekijä ei suostu ottamaan lain edellyttämää rokotetta, eikä hänellä ole niihin sairastetun taudin tuomaa suojaa, työntekijä ei ole soveltuva kyseiseen tehtävään, eikä työnantaja voi käyttää häntä tehtävässä. 
 • Pidemmissä työsuhteissa työnantaja ensisijaisesti tarjoaa työntekijälle hänen työsopimuksensa mukaista työtä, jota rokottamaton työntekijä voi tehdä, mikäli tällaista työtä on tarjolla. 

Mistä tiedän, missä yksiköissä mitkäkin rokotteet vaaditaan?

 • Katso rokotustaulukkomme TÄSTÄ.

 Miten toimin, jos en saa rokotetta esimerkiksi rokotteen loppumisen vuoksi?

 • Työntekijä ilmoittaa Seuturekryyn rokotteen loppumisen.

 Pitääkö rokotuksesta toimittaa todistus ja miten siitä ilmoitetaan?

 • Rokotustodistusta ei tarvitse toimittaa.
 • Seuturekryn työntekijöille on toimitettu selvityspyyntö soveltuvuudesta työtehtäviin. Lomakkeella hän vakuuttaa täyttävänsä tartuntatautilain 48§ säätämät edellytykset suojasta tarttuvia tauteja vastaan työskenneltäessä sosiaali- ja terveydenhuollon tiloissa, joissa hoidetaan tartuntatautien vakaville seuraamuksille alttiita potilaita tai asiakkaita. Lisäksi työnantaja velvoittaa työntekijää pitämään tiedot ajantasaisina Seuturekryn järjestelmässä.

Miten (rokotustieto) tieto soveltuvuudesta menee yksiköille, joissa työskentelen?

 • Soveltuvuustieto löytyy työntekijän luvista ja taidoista. Yksikön tehdessä tilausta järjestelmään, yksikkö määrittelee vaaditun soveltuvuuden.  

En ottanut syksyllä influenssarokotetta, miten toimin maaliskuussa, kun uusi pykälä tulee voimaan?

 • Influenssarokotukset otetaan marras-tammikuun aikana. Osa yksiköistä edellyttää suu-nenäsuojan käyttöä, mikäli rokotetta ei ole otettu. 

 Mitä tapahtuu, joissa on syytä epäillä, että työntekijä ei puhu totta rokotuksen ottamisesta?

 • Työnantaja ohjaa työntekijän tarvittaessa työterveyshuoltoon, jossa asia selvitetään tarvittavilla tutkimuksilla. 

Keneltä Seuturekryssä saan lisätietoa rokotuksista?

 • Lisätietoja uudesta tartuntalain tuomista muutoksista saat paivi.penttinen@seuturekry.fi tai teija.riippi@seuturekry.fi


Linkkejä tartuntatautilaista ja rokotteista

Taneli Puumalainen THL, mikä muuttuu- työntekijän rokotukset

Sote- alan henkilöstön rokotukset, THL

THL, Tartuntautilaki 48§ usein kysyttyä

THL, Influenssarokotuksista kysyttyä

Opiskelijan rokotukset, THL

Tehy: kysymyksiä rokotuksista

Seuturekry Oy

Sibeliuksenkatu 1 A 8, 2. krs
13100 Hämeenlinna