Sijaisuudet

VAPAA TAPA TYÖSKENNELLÄ

Koulutukset

Lääkeosaamisen perusteet

Tarjoamme sijaistyöntekijöillemme mahdollisuuden LOVe-verkko-opiskeluun ja lääkehoidon osaamisen tenttimiseen verkossa Seuturekryn valvomana.

 

LOP – lääkehoidon osaamisen perusteet

Koulutus on tarkoitettu sijaistyöntekijöille, joilla 

  • on aiempi lääkehoitokoulutus suoritettuna esim. osana tutkintoaan
  • on edellisestä koulutuksesta kulunut yli 5 v.
  • on poolitettuna yksiköitä, joissa lääkehoitokoulutus vaaditaan
  •  ei ole vakituinen työ hoito- tai hoiva-alalla muualla

Sairaanhoitajan lääkehoidon osaaminen

  • LOP + iv + GER + APO

MiniLOP – lääkehoidon osaamisen perusteet kouluttamattomalle

  • Lääkehoidon teoriaosuus

Tarjoamme suoritusmahdollisuuden erityisesti hoitoalan ammattilaisille, jotka tekevät hoitoalan työnsä pääsääntöisesti Seuturekryn kautta.

Kun tentti on suoritettu hyväksytysti, Seuturekry vastaa tiedon tallentamisesta sijaisvälitysjärjestelmään. Näin sinulla on mahdollisuus ottaa vastaan sijaisuuksia, joissa edellytetään ajan tasalla oleva lääkehoitokoulutus. Saat myös lääkehoitopassin, johon merkitään työyksiköissä suoritetut lääkenäytöt. Verkko-opiskelu ja tentti ovat palkatonta aikaa suorittajalle.

Lääkehoitokoulutukseen ja tenttiin ilmoittaudutaan molempiin erikseen: asiakaspalvelu@seuturekry.fi tai (03) 621 3900.

Ilmoittautumistiedot: Nimi, puhelinnumero, sähköpostiosoite ja henkilötunnuksen loppuosa.

Hinta 50 € (v. 2017). Seuturekry tukee lääkehoitokoulutusta maksamalla osan koulutuksesta. Seuturekry lähettää laskun tarkistettuaan oikeutesi koulutusmahdollisuuteen. Maksun saavuttua saat tunnukset verkko-opintomateriaalia varten. Jo maksettua LOVe-laskua emme palauta.

Verkko-opiskelutunnukset ovat voimassa 6 kk ja tenttijällä on enintään 3 suoritusyritystä. 

 

 

Sähköisen reseptin ja potilastiedon arkiston verkkokoulu 

Asiakkaidemme monissa sijaistyötehtävissä edellytetään perehtyneisyyttä Kanta-palveluun. 
Voit suorittaa sähköisen reseptin ja potilastiedon arkiston verkkokoulun Kanta.fi-palvelussa.

 

Sähköisen reseptin verkkokoulu
(https://verkkokoulut.thl.fi/fi/web/kanta)

Potilastiedon arkiston verkkokoulu
(http://www.kanta.fi/Arkistokoulutus/story.html)

Kun olet suorittanut verkkokoulun, tulosta todistus ja toimita tai käy näyttämässä se meille. Tallennamme tiedon suorituksesta järjestelmäämme.

 

 

Sosiaali- ja terveydenhuollon sote-kortti

Osa sijaisia tilaavista asiakastyöyksiköistä edellyttää sijaistyöntekijöiltä terveydenhuollon toimikorttia. Toimikortti voi olla mm. tapa kirjautua potilastietojärjestelmään. Kortti on henkilökohtainen ja luonteeltaan joko yleinen (terveydenhuollon ammattikortti) tai organisaation henkilöstökortti.  Toimikortti sisältää sirun, johon on talletettu terveydenhuollon sähköiseen asiointiin tarkoitetut todentamis- ja salausvarmenne sekä allekirjoitusvarmenne.

Yleisen terveydenhuollon ammattikortin voi hakea mistä tahansa rekisteröintipisteestä ja se voidaan myöntää Valviran ylläpitämään terveydenhuollon ammattihenkilöiden keskusrekisteriin (Terhikki-rekisteri) rekisteröidyille terveydenhuollon ammattihenkilöille. Organisaation henkilöstökortti on organisaatiokohtainen ja se voidaan myöntää tarvittaessa muullekin ammattihenkilöstölle.

 

Toimikortin rekisteröintipisteet sairaanhoitopiireittäin

Ota mukaan rekisteröintipisteessä asioidessasi voimassa oleva henkilötodistus, passi tai 1.10.1990 jälkeen myönnetty ajokortti, esimerkiksi Kela-kortti ei kelpaa tunnistamisasiakirjaksi.

Paikkakunnasta riippuen kortti voi olla maksullinen (n. 15-30 eur) tai maksuton. Toimikorttiin voidaan liittää sen haltijan kuva, mutta se ei ole pakollinen.

 

Kaikissa rekisteröintipisteissä ei ole kuvausmahdollisuutta. Rekisteröintipisteeseen toimitettavan kuvan tulee olla sähköisessä muodossa ja kuvatiedoston koon välillä 172x210 - 309x378 pikseliä (leveys/korkeus = 0,817, tulostustarkkuus 300 dpi, koko 5-200 kB), tiedoston pääte .JPG tai .TIF. Kuvan toimittamisesta tulee sopia ennakkoon rekisteröijän kanssa.

Seuturekry Oy

Sibeliuksenkatu 1 A 8, 2. krs
13100 Hämeenlinna